Olika typer av orientering

Orientering

 

Som tidigare har nämnts finns det många olika typer av orientering, och då kommer naturligtvis dessa att behöva förklaras lite mer. Kanske är det så att du inte träffar på dem, men det kan ändå vara bra att ha lite kunskap om vad som rör sig inom denna sport.

  • Precisionsorientering: Denna gren inom orientering var först och främst något som utövades av alla som på något sätt hade ett rörelsehinder, vilket gjorde att de inte kunde ta sig fram i viss typ av terräng. Idag utövas den dock av många människor och går ut på att ta sig fram på vanliga vägar och stigar där både rullstol eller barnvagn kan vara med. Här gäller det som vanligt att finna alla kontroller på kortast tid.
  • Poängorientering: Denna typ handlar om att under en viss tid med hjälp av karta och kompass ta sig till så många kontroller som möjligt. Här finns det ingen färdig bana att följa och varje kontroll har från början fått en visst antal poäng. Den som går över tidsgränsen kommer få ett visst fastställt poängavdrag.
  • Punktorientering: det är en gren inom orientering som passar mycket bra för nybörjare. Här handlar det om att ta sig fram var och en för sig eller i grupp. Här kommer det alltid att finnas en ledare, som vid en viss tidpunkt bara kan stanna och be de som är med att visa var de befinner sig på kartan. Denna typ av sport kan utföras i alla olika förekommande terränger.
  • Linjeorientering: Här gäller det att vara den som verkligen kan tyda karta och kompass. Här kommer du att följa en utritad linje på en karta, och inte heller får du missa någon av alla de kontroller som finns på denna linje. Här gäller det att finna alla kontroller och tar sig i mål på kortast möjliga tid. Kanske den svåraste varianten men också den mest utmanade då du bara har dig själv att skylla på om du misslyckas.

Som tidigare nämnts finns det ännu flera olika typer av orientering, men att ta upp alla skulle ta för stort utrymme. Det finns heller ingen mening med att ta upp dem, då det inte finns något stort intresse för dem. För de som vill veta mera om alla typer, finns dessa genom att söka efter orientering på nätet.

lakshmi-lite